POSTRYTTAREN 2019

POSTRYTTAREN 2019

POSTRYTTAREN 2019

Deze jaarlijkse aflevering van het boek dat uitgegeven word door de vrienden van het Zweedse postmuseum bereikte mij door diverse omstandigheden ruim een half jaar later dan gebruikelijk. Maar zo als ik mocht verwachtten wast het de vertraging meer dan waard.

Deze aflevering bevat een zevental artikelen. Het eerste artikel behandeld de Japanse souvenirs in de vorm van vellen en ook wel briefpapier waarop postzegels geplakt of afgedrukt werden. Deze souvenirs werden aan toeristen verkocht en voorzien van meestal echte postzegels. Echter er werden ook wel goed gelijkende zegels vervaardigd en op de betreffende vellen geplakt er van uit gaand dat de doorsnee toerist het verschil toch niet zag.

Vervolgens de geschiedenis van de Bernadotte’s (het Zweedse Koninklijke huis) in de laatste 200 jaar gezien door middel van postzegels.

Een bekend verschijnsel uit de jaren rond de een na laatste eeuwwisseling was door middel van het op een bepaalde manier plaatsen van postzegels op een poststuk een boodschap over te brengen. Dit wordt ook wel postzegeltaal genoemd. In de loop der jaren zijn er in diverse landen geïllustreerde briefkaarten uitgebracht waarop door middel van illustraties deze taal uitgelegd werd. Een aantal Scandinavische, maar ook Bulgaarse, Nederlandse, Belgische en Franse etc. kaarten worden in dit derde artikel besproken en afgebeeld.

Het vierde artikel gaat over een Zweedse “brevkort” die in 1919 door het postmuseum in Stockholm was uitgegeven met een oplage van… slechts 128 exemplaren!

Dan een alleraardigst artikel over de schenking die het postmuseum in 1956 en 1957 kreeg. Een zéér diepgaand en interessant artikel!

Vervolgens varen we op de lijn Göteborg-Marstrand-Uddevalla en bekijken de postale verrichtingen op deze lijn. Vooral naar de gebruikte “Lösen” = port stempels.

Een verhandeling over de posthistorische verzameling (periode 1951-1972) van Jonas Hällström sluit de artikelen reeks af waarna nog de gebruikelijke jaaroverzichten volgen (2018).

 Het doorlezen, maar ook het teruglezen van ouder uitgaven, geeft mij altijd veel plezier en verhoogt telkens weer mijn kennis van de Zweedse filatelie. Warm aanbevolen!


Schrijver: Diversen
Taal: Zweeds
Bladzijden: 162
Illustraties: Kleur en zwart/wit.
Gebonden, hardcover 25 x 17,5 cm.
ISSN: 0586-6758
Uitgever: Föreningen Postmusei Vänner.
Prijs: Incl. verzendkosten. Bij lidmaatschap van het museum á 250,- SEK gratis
Informatie // Verkrijgbaar bij: Postmuseum Sweden, Box 2002, SE-103 11 Stockholm, Zweden.
E-mail: of

Website: www.postmusei.se

Meer boekbesprekingen zijn hier te vinden.


© Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 2020