Michel thematische catalogi

Zoals ondertussen genoegzaam bekend zal zijn is de firma Schwaneberger Verlag GMBH met zijn Michel catalogi begonnen met het uitgeven van diverse thematische catalogi. Eerder zijn o.a. al delen met betrekking tot vuurtorens, spoorwegen (treinen etc.) en vogels gepubliceerd. Ik zal enkele van de jongste uitgaven in kort bestek bespreken. Allen hebben de bekende opmaak en stijl van de landencatalogi en daar hoef ik dus ook niet veel over te zeggen. De opgenomen zegels en blokken zijn alfabetisch gerangschikt en zijn  voorzien van de Michel nummering zoals ze in de landen catalogi zijn opgenomen. Er zijn geen beperkingen opgenomen, als er in een serie met meerdere zegels slechts één met een of ander thema, relatie of motief aanwezig is, dan word de hele serie gemeld met alle details en ook soms afgebeeld. de afbeeldingen zijn meestal in kleur. Zo hier en daar, vooral bij oudere uitgaven,  duiken er nog wat zwart/wit illustraties op, maar het streven is dit bij een volgende editie geëlimineerd te hebben. Over het algemeen worden de prijzen in twee kolommen (** = Postfris en  = Gebruikt) weergegeven. Deze catalogi sluiten af met een overzicht, in alfabetische volgorde, van landen die in de betreffende catalogus voorkomt. Het zou interessant en praktisch zijn als er ook een inhoudsopgave naar rassen of soorten zou komen en lijkt mij de Latijnse benamingen voldoende. Voor alle catalogi geldt dat er getracht is om zo compleet mogelijk te zijn en om de meest nieuwe uitgaven op te nemen, zoals bekend op het moment van verschijnen.


Titel: Michel Schach – Ganze Welt

Henk P. Burgman (AIJP)

Schaken

Hier hebben we dan de 1e editie van de catalogus met schaak als onderwerp. In het voorwoord pretendeert de Michel redactie alle postzegels met betrekking tot het bordspel schaken opgenomen te hebben. Nu heb ik dat al eerder gelezen in een voorwoord van een thematische catalogus maar kon men dat niet waarmaken. Er kwam altijd weer iemand op de proppen met een niet vermelde zegel of iets dergelijks. Afijn de tijd zal het leren of deze uitgave bijna compleet is of verre van compleet.

 Zoals eerder gezien neemt deze catalogus alles op wat met schaak te maken heeft. Dus we vinden niet alleen maar schaakborden en dito stukken maar ook zegels met afbeeldingen van schaakgrootmeesters en zegels die te maken hebben met bijvoorbeeld een schaaktoernooi. Zelfs zegels in connectie met de in Oost-Azië, vooral China, populaire variant Xiangqui zijn opgenomen. Men heeft echt getracht alles op te nemen op dit gebied. Wel zijn ze, zoals in de inleiding al gemeld, zo consequent geweest om complete series te vermelden ook al zit daar maar één zegel met een schaak connectie in. Hierdoor vinden we dan, vooral bij mega postzegel uitgevende landen grote series, veel tekst maar, gelukkig, slechts een of twee ter zake doende illustraties. Deze schaak catalogus heeft 3000 illustraties en 12.000 prijsindicaties. De aanschafprijs vind ik, zeker voor een eerste uitgave aan de hoge kant, maar de verzamelaar bepaalt zelf wel of deze uitgave het geld waard is.


Bladzijden: 176
Illustraties: Kleur
Verlijmd, softcover 21 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402-244-1
Prijs: € 49,00 Excl. verzendkosten.


Titel: Michel Rotes Kreuz – Ganze Welt

Henk P. Burgman (AIJP)

Ik denk dat er wereldwijd geen hulporganisatie is die zo een bekendheid geniet als het Rode Kruis. De tot deze organisatie toegetreden zusterorganisaties met hun Islamitische en Israëlische emblemen moeten we als gelijke organisaties met gelijke rechten en plichten beschouwen. Dit principe vinden we ook terug in deze thematische catalogus. De samenstellers pretenderen dat in deze catalogus alle uitgegeven postzegels met afbeeldingen van deze emblemen of ten bate van deze organisaties opgenomen zijn evenals zegels met een sterke relatie tot een of meerdere van deze organisaties. Hoewel het Rode Kruis al in 1864 was opgericht werd de eerste postzegel pas in 1889 in Portugal uitgegeven. Dit was eigenlijk een portvrij zegel die alleen op post van het Portugese Rode Kruis geplaatst mocht worden. Ondertussen zijn er ruim 180 nationale organisaties bij het Rode Kruis aangesloten waarvan velen initiatieven hebben genomen tot, of zijdelings betrokken zijn geweest bij, het uitgeven van gerelateerde zegels. 

Rode Kruis

Het is een kleurrijke catalogus geworden met ruim 330 bladzijden, 4000 afbeeldingen en 20.000 prijsnotities. Alle opgenomen zegels hebben op de een of andere manier een link met de organisatie. Dat kan een van de gebruikte en geaccepteerde emblemen zijn maar ook bekende mensen (zoals Henri Dunant) en gebeurtenissen (bijvoorbeeld bij congressen en jubilea). Tevens kunnen we toeslag zegels of gewone frankeerzegels met ter zake doende op- of overdrukken hier terugvinden. Een goed uitgevoerde catalogus en ook voor deze geldt het is de eerste Michel uitgave met betrekking tot dit thema dus even afwachten of de verzamelaar bereid is om de toch wel hoge aanschafprijs neer te tellen.

Bladzijden: 336
Illustraties: Kleur
Verlijmd, softcover 21 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402-255-7
Prijs: € 69,80 Excl. verzendkosten.


Titel: Michel Katzen – Ganze Welt

Henk P. Burgman (AIJP)

Katten

Katten, Tja dat kan ook het onderwerp van een thematische verzameling zijn, nietwaar? Dus schenkt Michel in zijn reeks thema catalogi aandacht aan dit huisdier door middel van deze uitgave. Ook dit is een nieuwgeborene. Of het verzamelen van katten op postzegels populair is weet ik niet maar dat het een populair beestje is en een gewild onderwerp op postzegels staat buiten kijf. Ruim 190 landen hebben ooit postzegels met deze muizenvanger uitgegeven. In deze catalogus vinden we vele duizenden postzegels, velletjes en blokjes waarop dit huisdier staat afgebeeld. Het kunnen foto’s, schilderijen of artistieke uitingen zijn, tot aan kindertekeningen toe.

Zelfs de Egyptische afgodsbeeldjes waar de kat een heilig dier was, het komt allemaal voor en wordt allemaal afgebeeld. Uiteraard zijn ook hier weer de bekende plaatjes uitgevende landen in hoge mate vertegenwoordigd. Echter de serieuze verzamelaar weet zelf wel wat hij in zijn verzameling opneemt of niet. Behalve de gedomesticeerde ras- en huiskatten komen we ook enkele wilde katten tegen. We vinden dus vooral veel plaatjes en catalogus tekst. Achtergrond info betreffende bijvoorbeeld de vele rassen zult u niet tegenkomen. Dat is ook wel begrijpelijk anders zou het een onhandelbaar dik boek worden en zou de uitdaging voor de verzamelaar om zelf op zoek te gaan verdwenen zijn. Met ruim 2000 afbeeldingen en dito 16.000 prijsnoteringen is dit toch wel een leuke catalogus geworden die, zoals de andere thema catalogi, wel een beetje aan de prijs is.

Bladzijden: 264
Illustraties: Kleur
Verlijmd, softcover 21 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402-261-8
Prijs: € 69,80 Excl. verzendkosten.


Titel: Michel Hunde – Ganze Welt

Henk P. Burgman (AIJP)

Honden

Honden zijn evenals katten populaire huisdieren. Was het houden van een of meerdere honden in het verleden soms een noodzaak, tegenwoordig is het meer een luxe en is het eigenlijk een gewoonte geworden om een hond in het huishouden op te nemen. Afijn blijkbaar worden er ook thematische verzamelingen rond dit onderwerp opgezet, nee ik bedoel geen opgezette honden, maar postzegels met een hondse relatie.  Al in 1887 was er een postzegel met een afbeelding van een hond op een postkantoor te verkrijgen en wel in Canada – New-Foundland.

Jawel dat was de Newfoundlander. De hond, ook wel “mans best friend” genoemd, blijkt een zeer gewilde afbeelding op postzegels te zijn. Niet minder dan 220 landen of gebieden hebben zegels met dit thema uitgegeven. De relatie mens – hond, of is het hond – mens, begon vele, vele duizenden jaren geleden en is tot vandaag de dag een niet weg te denken iets in onze maatschappij. In deze catalogus vinden we van alles wat. Allerlei honden passeren de revue. Van rashonden tot bastaarden en vuilnisbakkenrasjes, reddings-, werk-, beveilings- en jachthonden alsmede showhonden, je kan het zo gek niet bedenken of ze zijn wel eens op een postzegel verschenen. In deze catalogus worden, net als bij de kattencatalogus de nadruk gelegd op de gedomesticeerde species van dit dier. Met ruim 2500 afbeeldingen en 20.000 prijsnoteringen zal er ook voor deze eerste uitgave wel een publiek zijn.

Bladzijden: 328
Illustraties: Kleur
Verlijmd, softcover 21 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402-259-5
Prijs: € 69,80 Excl. verzendkosten.


Titel: Michel Pilze – Ganze Welt

Henk P. Burgman (AIJP)

“Pilze”. In goed Nederlands noemen wij dat paddenstoelen. In deze uitgave vinden we alleen paddenstoelen met de karakteristieke uiterlijke kentekenen, steeltjes en hoedjes. Zwammen en schimmels zult u tevergeefs zoeken. In de ogen van de Michel redactie vallen die niet onder deze doelgroep. Wat geld voor de andere thematische catalogi geld ook voor deze eerste paddenstoelen gids.

Paddestoelen

Afbeeldingen van postzegels met bijschriften en de catalogus info zoals in de “gewone” landen catalogi is opgenomen. Volgens de Michel samenstellers verscheen de eerste afbeelding van een paddenstoel op een postzegel in 1959. Dit zegel staat ergens tussen de 3000 afbeeldingen en 12.000 prijsnoteringen verstopt. Welke zegel hier bedoeld word weet ik niet. Wel vond ik in deze catalogus een vermelding van een serie uitgegeven door Tsjechoslowakije uit 1958 evenals uit Roemenië uit het zelfde jaar. Ook deze aflevering is weer een kleurrijk geheel geworden en zal, ondanks de, in mij ogen, stevige aanschafprijs, zijn weg naar de geïnteresseerde verzamelaar wel weten te vinden.

Bladzijden: 240
Illustraties: Kleur
Verlijmd, softcover 21 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402-263-2
Prijs: € 69,80 Excl. verzendkosten.


Titel: Michel Leuchttürme – Ganze Welt

Henk P. Burgman (AIJP)

Ook deze thematische catalogus met vuurtorens als onderwerp is aan zijn tweede publicatie toe. De vroegst bekende zegel met een vuurtoren als afbeelding is van 1897 (Nieuw Zeeland) en de meest recente zegels zijn dit jaar uitgekomen. Deze catalogus bevat 16.500 vermeldingen van zegels, velletjes en blokken uit ongeveer 180 landen, beginnend met Aden en doorlopend tot en met Cyprus (Zypern) en 3200 meestal kleurenafbeeldingen. Het viel mij op dat de kwaliteit van de afbeeldingen veel scherper zijn en dat de kleuren voller zijn dan in de voorgaande uitgave. Al met al zijn er 100 zegels méér opgenomen dan in de eerste uitgave. De opmaak is zoals we gewend zijn van de Michel catalogi en de zegels hebben de zelfde nummers als dat de zegels in de landen catalogi zijn opgenomen. Alle motief catalogi hebben, helaas, nog steeds de oude slappe omslagen. Zoals we gewend zijn bij de motief catalogi van Michel worden er complete series behandeld dus als er in een serie één zegel met een vuurtoren aanwezig is worden alle andere zegels ook vermeld. Dit kan, vooral bij die landen die veel zegels uitgeven, behoorlijk irritant zijn, althans in mijn opinie.

Ook deze catalogus zal wel weer in een behoefte voorzien.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 280
Illustraties: Kleur
“Verlijmd”, softcover 21 x 14,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-278-8
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 69,90 Excl. verzendkosten.

Web-site: www.michel.de

Voor alle uitgaven gelden de volgende details.

Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 – 82110 Germering,  Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: europa@michel.de

Web-site: www.michel.de


© Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 2019