Michel Duitsland Speciaal

Michel Deutschland-Spezial 2018 : Band 1 & 2.

Duitsland speciaal deel 1

Een boekbespreking door Henk Burgman 

Ook dit jaar is, al weer voor de 48e maal, de speciale en uitgebreide editie van de Duitsland catalogi uitgebracht. Ik zal mij hier beperken tot de veranderingen, aanpassingen en nieuwe onderdelen.

Deel 1 bevat de uitgaven vanaf 1849 tot en met de laatste uitgaven van het 3eRijk (April 1945) inclusief de zegels voor de koloniën en bezettingsuitgaven van WO I & II. In dit deel is het hoofdstuk betreffende de postzegels die door de Duitse verzekeringsbank werden uitgegeven geheel vernieuwd en uitgebreid.  Deze zegels, met hoge nominale waarden (tot 100 Mark aan toe) werden gebruikt voor het vervoer en verzekeren van deze post die met onderzeeërs van Duitsland naar Amerika voeren. Verder zijn de Lokale uitgiften van Memel, Herinneringsvelletjes van “Generalgouvernement”, De IRC coupons en het hoofdstuk over propaganda en oorlogsvervalsingen opnieuw bewerkt en uitgebreid. Uiteraard zijn er ook weer vele betere afbeeldingen opgenomen evenals veel nieuw gevonden type variaties etc. In dit deel vinden we  5.900 afbeeldingen en meer dan 95.500 prijswaarderingen.

Duitsland speciaal deel 2

Deel 2 bevat alle latere uitgiften dus de Geallieerde bezetting vanaf medio 1945 tot en met de huidige Bundes Republiek Deutschland inclusief de DDR en de uitgaven voor Berlijn. Uiteraard vinden we ook de vele lokaal en privé uitgaven van vlak na de beëindiging van de 2ewereldoorlog. Dit deel omvat 1440 bladzijden met 9.500 afbeeldingen en 113.500 prijswaarderingen waarvan vele omhoog zijn bijgesteld. Nieuw is het opnemen van strips uit rollen inclusief de nummers op de achterzijde. Saarland is opnieuw bewerkt en bij Oost-Duitsland zijn alle samenhangende zegels vermeld plus de IRC coupons. Verder is er uiteraard weer veel gecorrigeerd, verbeterd en aangepast. Ook in dit deel zijn bij diverse gebieden vele variëteiten en plaatfouten etc. voor het eerst opgenomen, en zijn veel prijzen aangepast aan het huidige prijspeil. Beide delen zijn ook in de online bibliotheek te vinden. Kijk hiervoor op www.michel.de.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 1216 en 1408
Illustraties: Kleur
Verlijmd, hardcover 22,5 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402-232-8en -233-5
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: 89,90  € per deel, excl. verzendkosten.
Informatie en verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: europa1@michel.de

Website: www.michel.de


© Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 2019