Links filatelie


Site over stempels en zondagsbezorging

Site over o.a. div. postukken

Veilingsite van SV filatelie.

Site van samenwerkingsverband filatelie.

Landelijke Vereniging Van Aantekenstrookjesverzamelaars

Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

Perfin Club Nederland

Studiegroep voorafstempelingen

Site over poststukken & Poststempels

filatelistenvereniging Duitsland.

Vereniging voor kinderpostzegels en maximafilie

Verenigde Naties & Verenigd Europa verzamelaars

Nederlandse filatelisten vereniging Skandinanvië

het maandblad filatelie

Filatelievereniging Rijn en Grift

Postzegelvereniging de Vierstroom voor Arnhem en omgeving.

Postzegelvereniging Vlaardingen

site van Ruud van Capelleveen over de filatelie

Postzegelforum


Diverse online catalogi.
Achter elke link is aangegeven in welke taal de betreffende website is geschreven: du = Duits, en = Engels, nl = Nederlands, fr = Frans. mt = meertalig

Online catalogus voor o.a. postzegels (nl)

Online catalogus voor o.a. postzegels (mt)

Online catalogus voor postzegels (mt)

Online catalogus welke tegen een betaling gebruikt kan worden (du)

Digitale postzegeltentoonstellingen


Hier wordt ook leuk vertelt over de filatelie.


© Filatelievereniging De Gelderse Vallei 2020