Links filatelie


Diverse online catalogi.
Achter elke link is aangegeven in welke taal de betreffende website is geschreven: du = Duits, en = Engels, nl = Nederlands, fr = Frans. mt = meertalig

  • Online catalogus voor o.a. postzegels (nl)
  • Online catalogus voor o.a. postzegels (mt)
  • Online catalogus voor postzegels (mt)
  • Online catalogus welke tegen een betaling gebruikt kan worden (du)

Hier wordt ook leuk vertelt over de filatelie.

© Filatelievereniging De Gelderse Vallei 2019