Info lidmaatschap

INFO/E-MAIL

Op deze site geven we in beknopte vorm  info wat wij voor vereniging zijn en wat het lidmaatschap van Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei u biedt.

Voor meer informatie, kunt u terecht bij de secretaris van onze vereniging: Tel.0318-621305. U kunt ook een e-mail sturen.

Wat kost het lidmaatschap bij Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei?

De jaarlijkse contributie voor het basislidmaatschap bedraagt € 36,00.

Daarmee wordt betaald:

 • Het lidmaatschap van FV de Gelderse Vallei,
 • Het lidmaatschap van de Koninklijke Ned. Bond van Filatelistenverenigingen,
 • Elke maand ons afdelingsboekje “Fila Ede Barneveld”,
 • 3 x ons verenigingsorgaan de Filatelie Koerier, 1 x papieren versie 2x digitaal
 • Deelname aan het rondzendverkeer voor postzegels of voor poststukken. Beiden kan ook.
 • Een abonnement op het landelijke maandblad Filatelie,
 • Een lidmaatschap zonder een abonnement op het maandblad Filatelie is mogelijk.
 • De contributie bedraagt dan € 19,00).
 • Toezending veilingcatalogus SV filatelie (2 x per jaar) kost € 4,00. 
 • Deze vinden plaats in Houten. (catalogus downloaden van de internetsite is gratis).
 • Verder worden er 3x per maand bijeenkomsten georganiseerd, 2x in Ede en 1x in Barneveld.

Aanmelden

Onderwerp: Opgave lidmaatschap


Meld zich aan als lid van de filatelistenvereniging De Gelderse Vallei
De contributie bedraagt € 36,00 per jaar. Zonder het blad filatelie € 19,00.
Betalingen op NL66 INGB 00006 7813 63
t.n.v. filatelistenvereniging De Gelderse Vallei
Zodra de betaling is ontvangen bent u lid.

Ik neem welniet deel aan het rondzendverkeer.
Ik wil Fila welniet ontvangen.
Ik ga welniet akkoord met deze opgave voor het lidmaatschap.

Wilt u zich aanmelden als nieuw lid? Download hier het aanmeldingsformulier

© Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 2019