Lape 2021

Henk P. Burgman (AIJP)

Daar is hij dan eindelijk, de langverwachte nieuwe Bijbel voor de Finland verzamelaar. 

Werd de voorgaande editie nog in twee delen op de markt gebracht, dit maal heeft men er voor gekozen om alles weer in één boek uit te brengen.

De catalogus opent met een overzicht van diverse soorten van postverzendingen, van gewone brieven via aangetekende en expresbrieven naar postpakketkaarten inclusief postwaardestukken en alles daar tussen in waarbij ook de tarieven niet worden vergeten. Ik denk wel leerzaam maar helaas is dit geheel in het Fins gesteld. Hierna een korte verhandeling over vervalste of gemanipuleerde stempels, ook zéér interessant en gelukkig ook met een Engelse vertaling. Daarna weer een artikel over poststempels waar ik helaas weer geen touw aan vast kan knopen. Dit wordt gevolgd door een tweetal artikelen over Finland’s vroege postgeschiedenis en de oudste Finse poststempels met overzichten en prijswaarderingen. Dit keer gelukkig niet alleen in het Fins en het Zweeds maar ook in het Engels.

Dan volgt het zéér uitgebreide en diepgaande catalogus gedeelte. Uiteraard beginnen we met de eerste emissie de welbekende ovaalzegels. De inleiding is ook in het Engels weergegeven maar de volgende 24 bladzijden waar de meeste interessante informatie te vinden is blijkt weer geheel in het Fins gesteld te zijn met zo hier en daar een Engels woordje voor o.a. de kleuren of als het om paartjes gaat. De rest van de catalogus gaat zo door, dan weer alleen Fins dan weer in twee of drie talen. Zeer irritant. Maar de illustraties verduidelijken wel het een en ander. En als je de klassieke emissies als verzamel gebied hebt dan ben je niet geheel onvoorbereid en onwetend. Ook de daarop volgende emissies, de grof getande, roulette, zegels (1860 – 1866), en de wapentype zegels (1875 – 1884 de 1885 en 1889 – 1900 uitgaven) worden zéér diepgaand behandeld. Alles is rijk geïllustreerd wat zeker voor de verzamelaar van de verschillende drukken, met de vele kleur schakeringen, zéér behulpzaam is. De daarop volgende emissies, inclusief die uit het tijdperk van de russificering, krijgen de zelfde diepgaande behandeling.  De behandeling van de klassieke zegels van nummer 1 tot de bekende Leeuw zegels van het type Saarinen van 1917 beslaat niet minder dan ruim 200 bladzijden. Dat is significant meer dan de meeste andere catalogi leveren.  Daarna volgen de latere zegels, dit zijn de langlopende zegels tot en met 1930 inclusief de tot die series behorende zegels die later zijn uitgegeven. Dus alle langlopende frankeer zegels die tot en met 1930 zijn uitgegeven inclusief de zegels van het Leeuwtype 1930 + de beeldzegels, zoals hoofdpostkantoor en Kasteel Olofsborg, die doorliepen tot aan 1952 en alle daarna verschenen uitgaven tot en met de uitgave van 4 november 2020.

Zoals gezegd worden veel emissies onder de loep genomen en uitgebreid behandeld. We vinden uitgebreide artikelen over de oudere zegels met uitvergrote afbeeldingen waardoor de diverse typen duidelijk te herkennen zijn. Ook vinden we bladzijden vol met kleurenafbeeldingen van zegels zodat de vele kleurnuances gemakkelijk herkend worden. De papiersoorten en watermerken worden niet overgeslagen. Vele ter zake doende afbeeldingen zoals echt gelopen poststukken vullen het geheel op tot een zéér leerzaam handboek. Niet alleen bij de klassieke emissies maar ook bij de latere uitgaven vinden we bij vele zegels en series uitgebreide uitleg en tabellen betreffende o.a. papiersoorten, fluor en fosfor, druktechnieken en achtergrond informatie betreffende de zegels. Ook worden de vele FDC stempels getoond. Hierna krijgen we een overzicht van jaarsets en maxi kaarten etc.

Vervolgens komen de bus- en veldpostzegels alsmede de uitgaven van de gebieden Oost-Karelië, Noord Ingermanland, Karelië 1921/1922 en Aunus aan de beurt. Waarna de Kerstzegels, de zegels van de diverse Scheepsmaatschappijen, Helsinki lokaalpost en de treinzegels. Ook de belasting zegels komen uitgebreid aan bod gevolgd door de Finse firmaperforaties evenals de Finse en Russische postwaardestukken. Natuurlijk worden de automaatzegels en de postzegelboekjes niet vergeten, ook deze worden zéér uitgebreid, denk aan kaftvarianten etc., behandeld. 

Het geheel wordt afgesloten met een overzicht van de bekende nummerstempels die gebruikt werden op de landelijke postroutes en tarievenlijsten met posttarieven van 1875 tot en met 2000.

Deze uitgave is, ondanks de volgens mij te kort schietende Engelse vertalingen, een lust voor het oog en een must voor de Finland verzamelaar die wat verder kijkt dan de doorsnee catalogus en voor de prijs hoef je het niet te laten. Jammer alleen dat de verzendkosten van uit Finland zo schrikbarend hoog zijn.

Taal: Fins/Zweeds/Engels
Bladzijden: 960
Illustraties: Kleur
“Gebonden”, hardcover 25 x 17,5 cm.
ISSN: 1797-0644

Uitgever:  Philatelic Service of Finland Ltd.
Winkelprijs: 59,00 € excl porto
Informatie // Verkrijgbaar bij: Philatelic Service of Finland Ltd. Noutokatu 3, FI-21100 Naantali, Finland.
E-mail:

Website: www.stamps.fi of www.filateliapalvelu.com


© Filatelsitenvereniging De Gelderse Vallei 2021