Lape 2020

Titel: LAPE 2020

Veel grote veranderingen of nieuws vinden we niet in deze nieuwe editie. Uiteraard  vinden we naast de gewone postzegels de veldpost,- buspakket-, en automaat stroken en zegels. Verder zijn er aparte hoofdstukken voor de Finse kerstzegels, de persoonlijke zegels, de boekjes evenals de jaarsets en maximumkaarten. De uitgaven van de Finse gebieden (Aunus – Noord Ingermanland Karelië en Oost Karelië) en Åland worden niet vergeten. Het lijkt er op dat deze uitgever een beetje een ietwat geforceerde uitbreiding als “traditie” heeft toegevoegd. Vonden we in de vorige uitgaven aparte hoofdstukken met de zegels van Estland (1919-1940 en 1991 tot heden), Rusland (1875-1919), Zweden en het Duitse Rijk (1872 – 1945), Noorwegen t/m 1945, vinden we dit maal Groenland t/m 1950. Op mijn vraag waarom kreeg ik wederom geen antwoord. Na die 7 (!) pagina’s Groenland vinden we een soort van literatuurlijst met een opsomming van… wist ik het maar. Alle titels zijn in het Fins! Verder een overzicht van Finse handelaren gevolgd door diverse advertenties en, een heel kleine, blik achter de schermen van deze uitgever die ook een veiling runt, gevolgd door een aantal veilingresultaten van unieke c.q. bijzondere stukken die afgelopen tijd onder de hamer zijn gekomen. Helaas is het e.e.a. alleen in het Fins te lezen, waarom hierbij geen vertaling in bijvoorbeeld het Engels of Duits?

Afijn terug naar de catalogus zelf. 

De gebruikte illustraties zijn in kleur, scherp en goed gedetailleerd. De prijzen zijn bij de klassieke uitgaven in 4 kolommen weergegeven en vanaf 1875 in 2 kolommen. Eerst, 1875/1882 voor ongebruikt en gebruikt. Dit zijn de beruchte zegels die door 2 verschillend drukkerijen zijn uitgegeven. De zogenoemde S en L drukken. Helaas ontbreekt er een uitleg waarmee men de ze twee drukken van elkaar kan onderscheiden. Wel vinden een vermelding dat deze zegels een toeslag van 80% krijgen indien ze postfris zijn. Vanaf hier word alleen nog voor postfris en gebruikt geprijsd. Vanaf 1930 worden de FDC prijzen vermeld. Het onderscheid tussen de diverse typen, behalve dus voor S en L drukken, en/of bijzonderheden wordt redelijk duidelijk weergegeven door bijvoorbeeld verhelderende uitvergrotingen. Deze catalogus is drietalig uitgevoerd, Fins, Zweeds en Engels. Hierin zijn ze niet geheel consequent geweest. Bij sommige onderwerpen vinden we alleen een Finse en een Zweedse uitleg en soms met een zéér beknopte Engelse samenvatting. Dat had beter gekund vind ik. Maar laten we dat maar als een persoonlijke bemerking opvoeren. Deze catalogus is een echte catalogus en geen aan-, of afvinklijst om in de binnenzak meegenomen te worden.

 Deze uitgave heeft een verbetering meegekregen die ik toejuich. Het betreft hier het feit dat de catalogus is voorzien van een harde omslag waardoor het boek rechtop blijft staan in de boekenkast en ook mooi open blijft liggen tijdens het gebruik. Het toevoegen van een leeslint is een welkome aanvulling.

De Finse winkelprijs is door deze verbeteringen wel wat gestegen maar het is, ondanks dat er qua gebrek aan Engelse vertalingen, in mijn ogen best wel een goede catalogus die zijn prijs dubbel en dwars waard is.


Taal: Fins/Zweeds/Engels
Bladzijden: 366
Illustraties: Kleur
Gebonden, harde omslag, 21 x 15,5 cm.
ISSN: 0787-3336

Uitgever:  Suomen Filateliapalvelu Oy
Winkelprijs: ± 24,90 € excl porto
Informatie // Verkrijgbaar bij: Suomen Filateliapalvelu Oy, Satakunnantie 31, pl 5, Fin-20251 Turku, Finland.

Tevens gezien bij Collectwereld.
E-mail:

Website: www.stamps.fi of www.filateliapalvelu.com


© Filatelsitenvereniging De Gelderse Vallei 2020