Forgeries of Common Stamps after World War I

Titel: Forgeries of Common Stamps after World War I (Eastern Front, Balkans, Caucasus)

Henk P. Burgman (AIJP)

 Pal voor, tijdens en na de 1e wereldoorlog veranderde er veel in de wereld. Vooral in Oost Europa was het een komen en gaan van landen en staten. Grenzen werden opnieuw getrokken en net zo makkelijk weer opgeheven. Revoluties brachten, voor langere maar ook vaak kortere tijd, andere machthebbers aan het bewind. De winnaars van de “Grote Oorlog” verdeelden en verknipten ook nog eens de landkaart. Veel nieuwe naties brachten postzegels uit die al weer snel verdwenen doordat het land werd overlopen door de buren of samengevoegd met anderen. De in deze roerige gebieden en tijden uitgebrachte zegels waren soms maar een kort leven beschoren. Andere zegels werden door de nieuwe machthebbers voorzien van een tijdelijke opdruk die soms ook al weer snel werd vervangen door een andere opdruk of een beter passende zegel. Soms waren de oplagen van deze zegels maar heel klein. Veel verzamelaars komen ze wel eens tegen en kennen ze maar oppervlakkig. Door de kleine oplagen zijn veel van deze zegels vervalst of is er gemanipuleerd om maar niet te spreken van totale fantasie producten die alleen maar tot doel hadden de makers aan een paar makkelijke centen te helpen. Van veel zegels zijn meer vervalsingen in omloop dan echte zegels. Philip C. Souers (zelf verzamelaar van postzegels etc. van na WO I) heeft zoveel mogelijk van deze producten bij elkaar verzameld en probeert de geïnteresseerde verzamelaar wegwijs te maken in dit labyrint. Daar is hij redelijk in geslaagd. Het is een meer dan aardig boek geworden. Hij behandeld op alfabetische volgorde zegels van Albanië tot en met West Oekraïne. Philip heeft een eigen interpretatie van officiële en onofficiële postzegels en uitgiftes. Dit legt hij uit in het voorwoord en dit bepaalt ook mede de opzet van zijn boek. Philip haalt ook nog even het boek (Focus on Forgeries) van Varo E. Tyler aan en hij vermeld waarom hij voor een iets andere opzet heeft gekozen. Alle door hem behandelde en aanwezige illustraties van zegels zijn in kleur afgebeeld. Hij laat niet alleen een echt en een vals zegel zien maar geeft ook vaak uitvergrote details van de zegels weer. Verder omschrijft hij uiteraard de verschillen tussen vals en echt. Verdere achtergrondinformatie, voor zover bij hem bekend, word ons niet onthouden. Het boek sluit af met een lijst met literatuur en websites waarin verder of dieper naar meer vervalsingen gezocht kan worden. 

Het is in mijn ogen een alleraardigste en leerzame uitgave. 100% compleetheid zult u niet vinden maar dat is ook wel te verwachten. Er is van deze zegels zoveel vervalst dat er nog regelmatig nieuwe producten opduiken. Het boek geeft echter wel een meer dan duidelijk overzicht waarmee de geïnteresseerde en wat meer geroutineerde collectioneur mee verder kan maar waar ook de beginnende verzamelaar een behoorlijke basiskennis uit kan ophalen.

 Voor de Scandinavië verzamelaar, speciaal de verzamelaar van Finland en gebieden, zijn de hoofdstukken over de vervalsingen van Karelië en de opdrukken van AUNUS interessant. 

Schrijver: P. Clark Souers
Taal: Engels
Bladzijden: 89
Illustraties: Kleur
Verlijmd softcover 28 x 21,5 cm.
Uitgever: P. Clark Souers
Prijs: € 23,50 Incl. verzendkosten.

Informatie // Verkrijgbaar bij: H. P. Burgman.
E-mail:


© Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 2020