De Poststempels van Nederland

Nederlandse Puntstempels
Nederlandse Puntstempels

Titel: De Poststempels van Nederland – NEDERLANDSE PUNTSTEMPELS (1 april 1869 – 14 juni 1893)

Welke verzamelaar heeft nou niet van de Nederlandse puntstempels gehoord. We weten, denk ik , allemaal wat dat zijn en hoe ze er uitzien maar het hoe en waarom dat is voor velen een schimmig gebied. Uiteraard kunnen we het e.e.a. in de NVPH catalogus opzoeken en we weten zo hier en daar ook nog wel een artikeltje te vinden met deze stempels als onderwerp maar daar blijft het dan ook bij. Echter voor degene die wat meer willen weten omtrent dit filatelistisch aspect is er goed nieuws: Harrie Jans, een verwoed verzamelaar van onder andere deze stempels, heeft alle informatie uit het verleden eens bij elkaar gezet. Samen met zijn 10 jarige ervaringen op dit gebied, eigen onderzoek en bevindingen, waarbij misverstanden zijn rechtgezet en diverse fouten zijn opgespoord heeft dit geleid tot een brok informatie die nu in boekvorm met verzamelend Nederland gedeeld wordt. Het is een kloeke uitgave geworden waarin alle tot op heden bekende informatie verwerkt is.

 Na een algemene inleiding en een overzicht van filatelistische gebeurtenissen tijdens het gebruik van de stempels opent Deel 1. Hierin worden in een 9 tal onderdelen de invoering, het gebruik, niet alleen postaal maar ook gebruikt op kwitanties en op telegrammen  etc. onder de loep genomen. Verder worden de verschillende afmetingen, typen, beschadigingen, vervalsingen, afdrukken op buitenlandse zegels en nog veel meer besproken.

 In Deel 2 vinden we een uitgebreid overzicht van de stempels. Dit is geen droge opsomming van de nummers geworden. Alle nummers worden in chronologische volgorde, dus per verstrekking, getoond met alle bijzonderheden die er over bekend zijn.  Zo worden de onderlinge verschillen weergegeven als er bij een nummer meerdere stempels in gebruik zijn geweest. Uiteraard worden de stempelafdrukken helder en duidelijk afgebeeld. Verder vinden we uiteraard de datum van verstrekking van de verschillende stempels en informatie over de verschillende emissies waarop een bepaald nummerstempel voorkomt. Ook de vermelding van brieven van de hulppostkantoren waar nummerstempels op geplaatst zijn is niet vergeten. Alles is begrijpelijk omschreven en uitgebreid geïllustreerd met goede scherpe afbeeldingen van zegels en brieven. 

 In Deel 3 worden de overige puntstempels behandeld. Dit zijn de niet-officiële stomme stempels, de stempels gebruikt op spoorwegpostkantoren en de nummerstempels die in gebruik zijn geweest in tijdelijke militaire kampen. Dit alles wordt afgesloten met een literatuurlijst, een overzicht per hoofdstuk met de aangegeven noten, en drie bijlagen.

 Het handboek, want zo mag je deze publicatie best noemen, en de tekst zijn prima uitgevoerd. Stevig gebonden en qua lay-out en indeling een lust voor het oog.  In mijn  optiek is het een zeer bruikbaar boek waarin op diepgaande en meeslepende wijze op dit aspect van de Nederlandse filatelie wordt ingegaan. Kortom is het een publicatie waarvan  elke verzamelaar veel van kan opsteken en dat eigenlijk niet mag ontbreken in de boekenkast van de verzamelaar van Nederlandse postzegels.

Het boek is verkrijgbaar bij de vereniging Po & Po. Op de website staan de details. Tevens is daar een lijstje met enkele aanvullingen en correcties te vinden.

Schrijver: H.J.W.M. Jans
Taal: Nederlands
Bladzijden: 560
Illustraties: kleur
Harde kaft, gebonden, 24,5 x 17,5 cm.

ISBN/EAN:978-90-71650-41-3
Uitgever:  Nederlandse vereniging van Poststukken- en poststempelverzamelaars (Po & Po)
Winkelprijs:  € 30,00 voor leden – € 40,00 voor niet leden. Prijs = excl. porto
Informatie // Verkrijgbaar bij: Po & Po
E-mail:

Website po-en-po.nl

Meer boekbesprekingen zijn hier te vinden


© Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei 2020