Wie of wat is de Jan Maktroffé

Sedert enige jaren kennen we de Jan Maktroffé. Veel oudere leden hebben Jan Mak nog gekend. Maar intussen krijgen we ook nieuwe leden en hebben we deze website waardoor nieuwe mensen kennis maken met onze vereniging. Hierdoor komen er vragen wat is de Jan Maktroffé. Daarom een stukje over Jan Mak.

Arie Oskam over Jan Mak.

In mijn periode als voorzitter van de afdeling Ede kwam een lid (Mak) tijdens de rondvraag in de algemene ledenvergadering met de vraag of we geen eigen clubblaadje konden uitgeven.

Ik wist niet hoe oud hij toen al was maar mijn reactie was: jazeker dat kan mits het kostenneutraal is en u de redactie op u neemt (daarmee zat hij als commissaris PR meteen in het bestuur).

Tot onze verbazing regelde hij een aantal advertenties en inderdaad Fila Ede werd ‘kostenneutraal’ uitgegeven.

Van het een kwam het ander. Hij werd voorzitter van de tentoonstellingscommissie en regelde ook de tentoonstellingen (we hielden wel ons hart vast want opschrijven deed hij niet veel, alles zat in het hoofd).

Om meer mensen enthousiast te maken om actief tentoon te stellen heeft hij volgens mij zelf de wisselbokaal ter beschikking gesteld (onder voorzitter Nico v.d. Lee).

Daarmee was de Jan Maktrofee geboren die jaarlijks wordt uitgereikt aan de winnaar van de ‘eenkader’ mini tenstoonstelling.


© Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 2019

Postex 2018

POSTEX 2018 

U heeft nog tot 30 april de mogelijkheid om deel te nemen aan de komende Postex in de Omnisport, Voorwaarts 55 te Apeldoorn. Deze accommodatie is 150 meter verderop dan de Americahal. Achter de hal is er een groot parkeerterrein, waar u gratis uw auto kunt parkeren. Hoe u een aanmeldingsformulier voor de tentoonstelling kunt vinden verwijzen wij u naar de website van de Postex of u kunt dit formulier ook downloaden bij de KNBF. Overigens wijzen wij u nog op het volgende: De KNBF heeft de ledenpas als vervallen verklaard per 1 januari jongstleden.

Echter in onze folders staat, dat u via uw ledenpas een korting kunt krijgen van 1 euro op de toegangsprijs. Dit blijft zo, wanneer u op de Postex uw ledenpas inlevert, krijgt u de korting van 1 euro alsnog. Bewaar uw pas dus nog even als u van plan bent om de Postex te bezoeken, dit zal de laatste keer zijn, dat u op deze pas nog korting kunt krijgen.

De Oostenrijkse Post zal dit jaar aanwezig zijn op de Postex met een stand evenals de Deutsche Post. De Postadministratie van Kirgizië zal door omstandigheden dit jaar de Postex niet bezoeken.

Leen Louwerse

Nieuw stempel

Op de site van het blad filatelie is te zien dat er een nieuw stempel komt zonder straatnaam. Wel met een volgnummer. Zo kan er weer eeneeuw verzamelgebied ontstaan met het sparen van volgnummers van poststempels welke per 1 juni 2017 weer verschijnen

Het huidige stempel van het postsorteercentrum  ’s Gravenhage is 27 mm in doorsnee. Het nieuwe zou 24 mm worden. Meer op de site van het blad filatelie

Poststempel

Het huidige poststempel van ‘s-Gravenhage

 

 

 

 

 

 

© FV De Gelderse Vallei 2017

Examenzegel

PostNL heeft een nieuwe examenzegel uitgebracht. Dit om examenpost beter te onderscheiden van de reguliere post. Eigenlijk kunnen we beter van een stikker spreken. Deze stikker is voor € 8,35 te koop

Examenzegel 2017

 

Vervolg stempelnieuws

Vervolg stempelnieuws door de  KNBF

Nu moeten er nog stempels gemaakt c.q. ontworpen worden. PostNL wil dit zonder straatnaam of kantoornaam doen.  De UPU schrijft  weer voor dat dit wel moet of door middel van een kantoornummer. Nieuw verzamelgebied als de nummers weer gebruikt gaan worden. Denk aan de puntstempels van 2 eeuwen geleden. Dit is inmiddels een leuk verzamelgebied wat erg uitgebreid gespaard kan worden.

Meer op deze site van de KNBF

Ook ons blad filatelie schrijft hierover defilatelie

 

&8 is het nummer van dit puntstempel

Puntstempel naarden

 

 

vals stempel Berlin Kaulsdorf 3

In particuliere handen zijnde stempel

Vals Stempel

Ander stempelnieuws komt vanuit Duitsland. Daar is via eBay een stempel verkocht van Berlin Kaulsdorf 1153. Dit stempel kan gebruikt zijn in de DDR periode 1963-1990. Ten tijde van de 1990-1991 in de periode van Berlijn. Verzamelaars van de ze periode moeten even opletten op dit stempel.

Einde penvernietiging

Het einde van de penvernietiging is in zicht.

De penvernietiging komt aan zijn einde.

De KNBF heeft een persbericht hieromtrent uit doen gaan.
Bekijk het persbericht op onderstaande link.

Persbericht KNBF stempels Nieuwsbrief

Penvernietiging

Penvernietiging

Op deze was het wel toegestaan om de postzegels te vernietigen.

 

In het begin was het nog niet algemeen dat men met een stempel  op de postzegel  moest plaatsen. Gert Radstaat heeft hier een stukje van op zijn website staan. Zie hiervoor gradstaat.nl .

Rondzendverkeer

Het rondzendverkeer is een van de belangrijkste activiteiten van de vereniging. Wekelijks ontvangen de deelnemers 1 doos vol met boekjes. Hierin kunt u de manco’s vinden waar u al langer naar zocht. Of net die ene plaatfout die nog ontbreekt. Er zitten diverse soorten boekjes in de rondzenddoos. Dit kan een land zijn maar ook een thema. Ook hebben we een rondzenddienst voor postwaardenstukken. Hierin kunnen ook blokken zitten die niet in de boekjes passen.

De leden maken met hun stempel (hierop staat het lidnummer vermeld) een afdruk op de lege plek waar ze een postzegel gevonden hebben. Tevens noteert dit lid per boekje wat ze er totaal hebben uitgenomen. Als de deelnemer klaar is wordt de doos naar de volgende deelnemer gebracht die tekens voor ontvangst op de aftekenkaart. Deze controleert of er geen lege vakjes zijn  en of alle boekjes in de doos zitten. Daarna gaat deze deelnemer weer op zoek of er iets van zijn of haar gading kan vinden.  Via het sectiehoofd gaan de dozen weer naar het hoofd rondzendingen die alles weer noteert en doorstuurt naar het volgende sectiehoofd. Uit eindelijk betalen de deelnemers hun uitnamen weer bij het hoofd rondzendingen via de bankrekening     NL 38 INGB 0006 826584 t.n.v. Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei.

Ook kunnen er rondzendboekjes bij het hoofd rondzendingen gekocht worden à € 1,00. Dit kan een regulier boekje zijn als een boekje voor velletjes of een envelop voor postwaardestukken. Mocht u willen inzenden neem dan contact op met het hoofd rondzendingen.